15/06/2024 Việt Nam   |  中文   |  English
Phụ kiện các loại
Nắp nhấn 1.6  
 
 

Sản phẩm Nắp nhấn 1.6
Đường kính 41mm
Sử dụng Dầu ăn, Sơn, Keo và các loại hoá công…
 
Nắp vặn 1.6  

Sản phẩm Nắp vặn 1.6
Đường kính 41mm
Sử dụng Dầu ăn, Sơn, Hoá chất và các loại hoá công…
 
Nắp vặn 1.8  

Sản phẩm Nắp vặn 1.8
Đường kính 48mm
Sử dụng Dầu ăn, Sơn, Hoá chất và các loại hoá công…
 
Nắp vặn 2.8  

Sản phẩm Nắp vặn 2.8
Đường kính 70mm
Sử dụng Dầu ăn, Sơn, Hoá chất và các loại hoá công…
 
Nắp vặn 1.3  

Sản phẩm Nắp vặn 1.3
Đường kính 32mm
Sử dụng Dầu ăn, Sơn, Hoá chất và các loại hoá công…
Nắp Mở To  

Sản phẩm Nắp Mở To
Đường kính 184mm
Sử dụng Keo, Dầu ăn, Măng
Nắp nhựa dẻo kéo dài  
Quai nhựa, quai kẽm  
 
Nắp hình chóp