15/06/2024 Việt Nam   |  中文   |  English
Thùng vuông 4 lít


Thùng vuông 4 Lít

Sản phẩm Thùng vuông 4 Lít
Qui cách 169x106XH243±2mm
Sử dụng Dầu ăn, Keo, Hoá chất, Nhớt, Sơn và các loại hoá công …