24/09/2023 Việt Nam   |  中文   |  English
Thùng vuông 18 lít


18L

Sản phẩm

Thùng vuông 18Lít

Qui cách 240x240xH350±2mm
Sử dụng Keo, Dung môi, Nhớt, Sơn, Hoá công, Kẹo, Bánh, Dầu ăn, Thực phẩm …