24/09/2020 Việt Nam   |  中文   |  English

Thùng tròn 20 lít


               Thùng tròn 20L

Sản phẩm

Thùng tròn 20Lít

Qui cách 274x297xH368±2mm
Sử dụng Nhớt, Sơn,,Hoá chất và Các loại Hoá Công…