23/07/2024 Việt Nam   |  中文   |  English
Thùng tròn 20 lít


               Thùng tròn 20L

Sản phẩm

Thùng tròn 20Lít

Qui cách 274x297xH368±2mm
Sử dụng Nhớt, Sơn,,Hoá chất và Các loại Hoá Công…