24/09/2020 Việt Nam   |  中文   |  English

Lon tròn 1 lít


Lon tròn 1 lít

Sản phẩm Lon tròn 1 Lít
Qui cách 107x107xH133±2mm
Sử dụng Keo, Hoá chất, Nhớt, Sơn và các loại hoá công …